Adana Demirspor Kulübü Derneği Tüzüğü

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI            : Adana Demirspor Kulübü. Kısa adı ADSK’dır.

MADDE 2 – KURULUŞ YILI            : 1 Eylül 1940’dır.

MADDE 3 – KULÜBÜN MERKEZİ     : Adana

MADDE 4 – TEMSİLİ RENKLERİ, BAYRAĞI, ARMASI:

Renkleri (CMYK Kodlarıyla);

Mavi:           C: %35 M: %9 Y: %0 K: %0

Lacivert:      C: %100 M: %99 Y: %21 K: %31

Kulübün Bayrağı Dernek Tüzüğünün

4.maddesi  “b” bendinde olduğu gibidir.

Kulübün arması dernek tüzüğünün

4.maddesi “c” bendinde olduğu gibidir.


a) Kulübün temsili renkleri Lacivert-Açık Mavi’dir. Gerektiğinde yedek rengi Beyaz-Mavi’dir.

b) Kulübün bayrağı; boyu eninin bir buçuk katı olan eşit ende ve yatay yönde ikisi üst ve alt kenarda, birisi ortada lacivert ile iki açık mavi şerit içerir. Gerektiğinde ölçüler yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

c) Kulübün arması (rozeti) ortada açık mavi zemin üzerine kanat, kanat altında kuruluş yılı 1940 yılı bulunan aynı oranda değişik ölçülerde yapılan armadır. (rozettir)

MADDE 5 – AMAÇ:

Adana Demirspor Kulübü, bir spor kulübüdür.

a) Amacı; Türk sporuna “zeki, çevik ve ahlaklı” sporcular yetiştirmek, sporla amatörce ve izin verilen konularda profesyonelce uğraşmak, taraftarlar, üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, Adana Demirsporluluk sevgisini yaymak, tabanı genişletmek, bilinçli taraftar yetiştirmek, Türk Sporunun gelişmesine ve milli takımların başarısına katkı sağlamak, gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma imkanı sağlamak, sporcu ile birlikte her kademede spor adamı yetiştirmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, üyeleri kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, yurt içinde ve yurt dışında spor karşılaşmalarına katılmak, bu karşılaşmalarda Türk Sporunu başarı ile temsil etmek.

b) Beden Eğitimi ile ilgili her türlü spor, jimnastik ile amatörce uğraşmak, her spor dalında amatör ruhla sporcular yetiştirmek, üyeler ve sporcular arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak.

c) Her çeşit spor gösterisi, sosyal-kültürel etkinlikler, maçlar, yarışmalar düzenlemek veya bu tip düzenlemelere katılmak, kulübün sportif faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor salonları yapmak, kiralamak veya kiraya vermek; bunları yönetmek ve çalıştırmak, her yaştaki sporcuların çeşitli sporları amatör bir ruhla yapmalarını sağlamak. (Başarılı olan sporcular ödüllendirilecektir).

d) Sporla ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ile diğer genel eğitim okulları ve kurumları açmak; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, monitör, teknik ve idari personeli kendi bünyesinde veya başka eğitim kurumlarında yetiştirmek, almak, çalıştırmak, kiralamak, mevzuata uygun profesyonel spor şubelerini kurmak, yönetmek ve bu tür kuruluşlara üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle birlikte katılmak,

e) Kulübün ihtiyacı olan ikametgah ile amaç faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak, yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak. Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak. Bu minvalde kulüp faaliyetlerinin yürütülmesinde teknik personel, yardımcı personel, eğitmen, muhasebeci ilgili ve gerekli personeli çalıştırmak, üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir faiz veya başka adlarla üyelere para aktarmamak,

f)) Amacına ulaşmak için ticari şirketler kurmak, yatırım ortaklığı, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, kulübün gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, ADSK isim ve logosunun önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşması ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.

g) Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı, bunun yanı sıra kulübün faaliyetleri hakkında üyelere ve kamu oyuna bilgi veren sürekli yayınlar yapmak.

h) Üniversiteler dahil olmak üzere eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alış-verişinde bulunmak, spor okulları açmak, öz kaynakta sporcu yetiştirmek, başarılı sporcuları korumak ve bünyesinden yetiştirdiği sporcuların kadrolarında yer almasını sağlamaktır.

MADDE 6 – Kulüpler kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

MADDE 7 – SPOR DALLARI:

Kulüp futbol başta olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce tescil edilmiş ve federasyonu bulunan tüm spor dallarında faaliyet gösterir. Yeni spor dalı açma veya mevcut dalı kapatma yönetim kurulu kararı ile olur.

MADDE 8 – kulüpçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

a) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

b) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

c) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

d) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

e) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

f) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

g) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

h) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

i) Kulüp faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

k) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

m) Kulüp üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

n) Gerekli görülen yerlerde kulüp faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

o) Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

p) Kulübün amaçları doğrultusunda çıkartılacak gazete, dergi, kitap, televizyon gibi görsel ve yazılı yayınlar kulübümüz dışında herhangi bir şahısa ve tüzel kişiliğe kiraya verilemez ve satılamaz. Kulüp adına çıkarılacak gazete, dergi, kitap, televizyon gibi görsel ve yazılı yayınlarda sadece kulüp personeli ve kulüp yönetimi görev alabilir ve imza yetkisine sahip olabilir,

r) Dernek, ulusal ve uluslararası spor kulüpleriyle ortak çalışmalar yürütebilir; bu kulüplere ve ayrıca Adana’yı; amatör ve profesyonel spor branşlarında temsil eden kulüplere, bahsi geçen kulüplerde oynayan lisanslı sporculara maaş, transfer ücreti, menajerlik ücreti, prim vs. adıyla yapılacak her türlü ödemeler yapabilir. Ayrıca bağlı kuruluşları olan Adanademirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş.’ye para aktarabilir, para alabilir, bağış yapabilir ve/veya bağış alabilir.

MADDE 9 – kulübün Faaliyet Alanı:

Dernek (Kulüp), spor alanında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 10 – KULÜBE ÜYE OLMAK:

 1. Asil Üye:
 2. Onursal Üye:

Asil Üye: Asil üye kulübün kurucuları ile başvurusu üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, genel kurulda oy hakkına sahip kişilerdir. Bu üyeler eşit haklara sahiptir. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Onursal Üye: Kulübe maddi ve manevi bakımdan katkı sağlamış Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilmiş kimselerdir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, görüş ve öneride bulunabilir ancak oy kullanamazlar.

a) Dernek üyesi olmak için başvuru, her takvim yılının 1 Ocak – 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. 30 Eylül tarihinden sonra yapılan başvuruların cevabı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre 1 ay içerisinde cevap verilmek sureti ile cevaplandırılır, 30 Eylül’den sonra üyeliğe hak kazananlar ise takip eden yılın 1 Ocak tarihinden itibaren işleme konulur. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu kulübe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Türkiye Profesyonel Spor Liglerinde, Takımları; Adana Demirspor ile aynı kümede bulunan kulüplerin üyeleri üye olamazlar. Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı profesyonel spor kulüplerinden herhangi birine veya bunlarla ilintili bir sivil toplum kuruluşuna, derneğe üye olanlar üye olamazlar.  Bu statüde olan üyelerin üyelikleri askıya alınır.

Hakkında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal (güveni kötü kötüye kullanma), hileli iflas, evrakta sahtecilik, resmi ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanma suçlarından, işkence ve eziyet suçlarından ve cinsel istismar suçlarından herhangi birinden kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlar kulübe üye olamazlar.

b) “a” fıkrasındaki nitelikleri taşıyan ve istekli olan kişinin kulübe üye olabilmesi için, kulüp merkezinden alacağı basılı üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurur ve imzasıyla onaylar; bu üyelik başvuru formuna kulüp üyeliğe giriş ücretinin ve yıllık aidatının kulüp veznesine veya kulübün göstereceği bankadaki hesaba yatırıldığına dair makbuzu eklemek zorundadır.

c) Kulüp başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Kulüp yönetim kurulunca bir hafta içinde kulüp binasında askıya çıkarılır;  en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Kulübün asıl üyeleri, kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

d) Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatları iade edilir.

e) Kulübe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

f) Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.

g) Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Giriş ücreti 2.500,00.-TL.dir. Yıllık aidat 2021 yılından geçerli olmak üzere 600,00.-TL. kadınlar için 300,00.-TL.dir. Üyeler aidatlarını peşin veya 5 eşit taksitte öderler. Ödeme şekli Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu talep edilmesi halinde, toplumda üst düzeyde görev yapmış ve yapmakta olan, Adana Demirspor sevgisiyle temayüz etmiş ve kulübe faydalı olabilecek her yıl en çok 30 kişinin aidat ödemeksizin yönetim kurulu kararı ile kulübe üye yapılmasına karar verebilir. Yıllık aidat Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl Mart ayının son günü saat 19:00’a kadar kulüp veznesine veya saat 24:00’e kadar kulübün üyelere ve temsilci üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir.

MADDE 11 – ÜYELİKTEN ÇIKMA:

         Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kulüpten çıkma hakkına sahiptir.

         Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin kulübe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 12 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

a) Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c) Aidatlarını yatırmayan üyeler yazılı veya duyuru yoluyla yapılan ikaza rağmen 30 gün içinde ödememeleri durumunda, üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile son bulur.

d) Kulüp organlarınca verilen kararlara uymamak,

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

f) Adana Demirspor Kulübü’nü, Başkanını, Yönetim ve diğer tüm organlarının üyelerini, Genel Kurul Üyelerini ve Adana Demirspor ismini sosyal medyada, dijital ve tüm internet ortamında hakkında kanuni bir hüküm olmadığı halde karalayan, küfür ve hakaret eden, asılsız ithamda bulunan ve genel ahlak çerçevesinden uzak, görsel, işitsel ya da yazı ile yorum yapmak, kişilik haklarına her türlü tecavüz içerir eylemlerde bulunmak,

g) Kulüp yönetiminden ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izinleri almadan kulübün adını ve kulüp adını anımsatacak kısaltmaları kullanarak internet ve sanal ortamda, sosyal medyada hesap açmak, bu ad altında her türlü paylaşımlarda bulunmak,

h) Adana Demirspor Kulübü ismine, var olan ya da yapılması planlanan projelere itibar ve marka değeri kaybına yol açacak her türlü sosyal medya alanında paylaşımlarda bulunmak yahut bu yönde her türlü beyanatlarda bulunmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.Karar Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kulüpten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve kulüp malvarlığında hak iddia edemez.Üye kayıt defterinde yazılı olan adresi değişen üyeler, yeni adresini 30 gün içinde Kulübe bildirmek zorundadır. Aksi halde üyenin kulüpte kayıtlı adresine yapılan tebligatlar geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 13 – KULÜBÜN ORGANLARI:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

MADDE 14 – GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

Genel kurul, kulübün en yetkili karar organı olup; kulübe kayıtlı üyelerden oluşur. Ancak; niteliği ne olursa olsun Kulübe borcu olanlar, Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.

Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek hafta sonuna denk gelen gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

a) Çağrı Usulü :

Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı, ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen “Çağrı Usulü” esaslarına göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b) Toplantı Usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üyelerinin tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

c) Yönetim ve Denetim Kurulları Adayların Bildirimi ve İlanı;

Kulüp Başkanlığı ile Yönetim ve Denetim Organlarına aday olanlar, hangi organa aday olduklarını en geç olağan ya da olağanüstü genel kurulların, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ertelenmiş olan ikinci toplantılarda dahil olmak üzere, bir gün öncesi saat 18:00’a kadar Adana Demirspor Kulübü derneğine liste halinde veya tek tek bildirmek zorundadırlar. Kulüp Başkanlığına aday olanlar Adana Demirspor Kulübünün banka hesabına veya kulüp veznesine bağış olarak 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası) yatırmak zorundadır. Yatırdıkları bağış makbuzunu veya dekontunu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda Adana Demirspor Kulübü muhasebesine, Divan Başkanlığına ibraz edenlerin başkanlık ve diğer organlar için vereceği listeler seçime girebilecektir. Daha önceki yıllarda kulübe başkanlık yapmış olan kişiler tekrar aday olabileceklerdir. Başkanlığa aday olan kişilerin müracaat esnasında yatırdıkları 2.000.000 TL’lik bağış başkanlığı kazansa da kaybetse de yapılan bağış Adana Demirspor Kulübüne irat olarak kaydedilecektir. Mevcut başkan gerekli maddi-manevi katkı ve desteği zaten başkanlığı süresinde yapmış olduğundan ya da olacağından 2.000.000 TL’lik bağış mevcut başkanın yeniden aday olması durumunda istenemeyecek olup mevcut başkan 2.000.000 TL’lik bağıştan muaf sayılacaktır. Ancak, Olağan ve Olağanüstü Kurullardan başkan seçilmiş ve başkanlığı yaparken ölüm, ağır hastalık veya sakatlık, istifa, mücbir sebep ve buna benzer nedenlerden dolayı başkanlık görevini yerine getiremeyen yahut getirmeyen başkanların yerine organ değişikliği ile yönetim kurulu içerisinden seçilen başkan bir sonraki yapılacak olan olağan veya olağanüstü seçimlerde yeniden aday olursa 2.000.000TL’lik muafiyet söz konusu olmaz. Diğer bir deyişle Organ değişikliği sebebi ile seçilen başkan yeniden aday olursa 2.000.000TL’lik bağışı yapmak sureti ile aday olacaktır.

Kulüp CEO’su, verilecek bu aday müracaat listelerini veya aday müracaatlarını Kulüp mührü ile onaylayıp imzaladıktan sonra ilgililerine bir alındı belgesi verir.

Bu süre içinde, toplu veya tek tek aday olduklarını Adana Demirspor Kulübü Derneği’ne bildirmeyenler seçimlere katılamazlar. Ayrıca verilen listelerde yer alan üyelerle ilgili olarak ölüm, vesayet altına alınmak, geri çekilmek, ağır sakatlık ve ağır hastalık dışında hiçbir değişiklik yapılmaz.

Kulüp CEO’su bir bildiri yayımlayarak adayları aynı gün içinde açıklar.

Kulüp Başkan Adayları Adana Demirspor Kulübü Derneği’ne verdikleri listelerdeki adaylarını istedikleri takdirde kendileri de kamuoyuna açıklayabilirler.

Aday ve listeler, Divan Başkanı tarafından kongre salonunda ilan edilerek, salonun görülebilir bir yerinde askıya çıkarılır.

Adaylar hakkında yapılacak yazılı ve gerekçeli itirazlar, Genel Kurul Başkanlık Divanınca derhal karara bağlanır. Gerekçe ve delile dayanmayan itirazlar dikkate alınmaz.

MADDE 15 – Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması, Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

a) Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması:

1 ) Genel Kurul Üyeleri tarafından verilen önerge sonucu, bir başkan, bir başkan vekili, bir yazmandan oluşacak genel kurul başkanlık divanı seçimi; toplantıya katılan üyeler tarafından açık oyla seçilir ve genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

2) Genel Kurul Başkanlık Divanı oluştuktan sonra, başkan gündemi genel kurula açıklar. Genel Kurul üyelerinin onda birinin gündeme madde eklenmesi yolundaki istekleri; gündemin başkanlıkça bilgiye sunulduğu sırada yazılı olarak yapılması ve karara bağlanması zorunludur. Yukarıda ki hüküm dilekler maddesi içinde geçerlidir.

3) Divan Başkanı konuşmaları tarafsızlık içinde yürütüp gerekli göreceği önlemleri almaya ve ilgililere aldırmaya, toplantının düzenini bozanlara uyarıda bulunmaya, tekrarlanması halinde toplantı salonundan çıkartmaya, toplantı tutanaklarını tutmaya, üyelere söz vermeye, ayrıca Divan Başkanlık kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda tutanakları imzalamaya ve birer örneklerini ertesi günü kulüp yönetim kuruluna vermeye ve organlara seçilmiş olan üyelere bir hafta içinde seçim sonuçlarını yazılı olarak bildirmeye yetkilidir. Divan başkanlık kurulu da; yeni seçilen yönetim kurulu ile eski yönetim kurulu arasında yapılması zorunlu devir teslim için en geç 5 gün içinde günü ve saati belirtilmek suretiyle tarafları kulüp lokalinde toplantıya çağırmaya yetkili olduğu gibi her iki kuruluşun başkan ve üyeleri de topluca bu çağrıya uymak zorundadır. Yönetim Kurulu, dernekler yasasına uygun olarak organlara seçilenleri yasal sürede kulüp merkezinin bulunduğu mülki amirliğine yazı ile bildirmek zorundadır.

b) Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

c) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile kulüp üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 16 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

a) Kulüp organlarının seçilmesi,

b) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Kulüp için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Yönetim kurulunca kulüp çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

g) Kulüp yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Kulüp hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h) Kulübün federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

i) Kulübün uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

j) Kulübün vakıf kurması,

k) Kulübün fesih edilmesi,

l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

m) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

n) Kulübe taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz mallarının satılması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi konusunda Yönetim Kuruluna sınırsız yetki vermek,

o) Kulübün yasal hükümler çerçevesinde yurt dışında spor kulübü kurması, kurum ve kuruluşlara katılması, ayrılması, üye olması, satın alması hakkında karar almak ve bu konuda Yönetim Kurulunu sınırsız yetkilendirmek,

p) Yardımlaşma ve dayanışma sandıkları ve kooperatif kurulması konusunda karar almak ve bu konuda Yönetim Kurulunu sınırsız yetkilendirmek,

r) Kulübün futbol Şubelerini aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş veya kurulacak anonim Şirketlere devri için Yönetim Kurulu’na sınırsız yetki vermek,

s) Kulübün futbol Şubelerini aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş veya kurulacak anonim Şirketlere devri için Yönetim Kurulu’na verilen yetki doğrultusunda Futbol Şubesi’nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte Şirkete devrine, derneğin de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesine ve Şirketle devir sözleşmesi yapılması hususunda Yönetim Kurulu’na sınırsız yetki vermek,

t) Amacına ulaşmak için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek, yatırım ortaklığı, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, kulübün gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek kadroları kurmak, sponsorluk anlaşması ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak üzere Yönetim Kurulu’na sınırsız yetki vermek,

u) Yurt içi ve yurt dışında şirketler, dernekler, vakıflar kurmak veya kurulmuş şirketlere, kooperatiflere, derneklere katılmak, hisse senetleri almak ve satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında Yönetim Kuruluna sınırsız yetki vermek,

Genel kurul, kulübün diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Kulübün en yetkili organı olarakkulübün diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 17 – Yönetim Kurulunun Teşkili, Yönetim Kurulu ve Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

a) Yönetim Kurulu’nun Teşkili:

Yönetim kurulu, en az 5 en fazla 21 asıl ve yedek üye olarak olağan genel kurul üyeleri tarafından 3 yıl için; Olağanüstü genel kurul toplantılarında ise 3 yılı dolduracak bakiye süre için seçilir.

Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, 2.başkan, başkanvekili, asbaşkan, sayman (muhasip üye) ile biri profesyonel diğeri amatör spor dallarından sorumlu yönetici, hukuk işleri sorumlusu, yurtdışı ilişkiler sorumlusu, amatör kulüpler sorumlusu, idari işler sorumlusu, basın sözcüsü, stadyum ve taraftar sorumlusu, federasyon sorumlusu, reklam ve sponsorluk sorumlusu ile üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

b) Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüp adına yapılacak açıklama ve paylaşımlarında siyasi içerikli görüş ve beyanatlardan kaçınmak zorundadırlar.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Kulübün çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda kulübün işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Kulübe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 10. Kulübün amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 12. Kulübe ihtiyaç duyulan tüm personeli (Sağlık, İdari, Teknik v.b. gibi) almak, gerektiğinde bu ve bu gibi personelin görevlerine son vermek,
 13. Kulüpte mevcut kadrolarda çalışan personelin görev ve yetkilerini belirten yönetmeliklerin Genel Sekreter tarafından hazırlanmasını, yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olan bu yönetmeliklerin, Genel Sekreter tarafından uygulanmasını sağlamak,
 14. Kulübe taşınmaz malların satın alınması ve gereksinim duyulmayan taşınmaz mallarının satılması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve mükellefiyetler tesisi konusunda anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak,
 15. Kulübün yasal hükümler çerçevesinde yurt dışında spor kulübü kurması, kurum ve kuruluşlara katılması, ayrılması, üye olması, satın alması hakkında karar almak,
 16. Yardımlaşma ve dayanışma sandıkları ve kooperatif kurulması konusunda karar almak,
 17. Kulübün futbol Şubelerini aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş veya kurulacak anonim Şirketlere devir etmek,
 18. Kulübün futbol Şubelerini aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş veya kurulacak anonim Şirketlere devri için kendisine verilen yetki doğrultusunda Futbol Şubesi’nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte Şirkete devir etmek, ancak derneğin de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesi şekilde Şirketle devir sözleşmesi yapmak,
 19. Amacına ulaşmak için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek, yatırım ortaklığı, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, kulübün gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek kadroları kurmak, sponsorluk anlaşması ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak,
 20. Yurt içi ve yurt dışında şirketler, dernekler, vakıflar kurmak veya kurulmuş   şirketlere, kooperatiflere, derneklere katılmak, hisse senetleri almak ve satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak,
 21. Karar ve yürütmeden doğan her türlü temsil yetkisini kullanmak, yukarıda sayılanlar dışında cari mevzuatın, Tüzüğün, Genel Kurul’un kendisine verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
 22. Giriş ve yıllık aidat ücretlerini belirlemek,
 23. Bağlı ortaklıklardan olan Adanademirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile koordineli çalışmak; maddi ve manevi yardımda bulunmak, borç para almak ve vermek, bağış almak ve bağış yapmak,

c) Yönetim Kurulu Başkanı’nın Görev ve Yetkileri:

 1. Kulübü ve yönetim kurulunu; tüzel ve özel kişilere, adli ve idari mercilere kamu dairelerine, meclislere ve bu tür kuruluşlara karşı temsil eder. Kulübü sorumluluk ve yükümlülük altına sokan sözleşmeleri ve anlaşmaları yönetim kurulundan yetki alarak tek başına, bunlardan parasal içerikli olanları öncelikle sayman veya yetkili bir üye ile birlikte yapar ve imzalar. Başkanın imzası her halükarda mutlaka olmalıdır. Başkanın imzası her türlü muamelede bulunması zorunludur.

2. Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna verir.

3. Kulübün kuruluş amacına uygun sportif ve sosyal gelişme programları yapar ve yönetime sunar. 

4. Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

5. Tüzüğün 21.inci maddesinde tutulacağı belirtilen defterlerin tutulmasını sağlar.

d) 2.Başkanın Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu Başkanı’nın olmadığı hallerde Başkan’ın tüm yetki ve sorumluluklarını taşır.

e) Başkan Vekili ve As Başkan’ın Görev ve Yetkileri:

 1. Yönetim Kurulu Başkanı ve 2.Başkan’ın olmadığı durumlarda kulübü temsil etme hakkına sahiptirler.

2. Kulüple ilgili haberlerin, demeçlerin ve benzeri beyanatların basına intikalini sağlar.

3. Kulübün lokal ve diğer tesislerini idare eder. Kulüp demirbaşlarını, müzesini en iyi şekilde muhafaza ederek tanzimini sağlar.

4. Kulübü tüm adli mercilerde temsil etme yetkisini taşır.

5. Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu ve yabancı federasyonlar nezdinde temsil etme yetkisini taşır.

f) Saymanın (Muhasip Üye) Görev ve Yetkileri:

 1. Kulübün gelirlerinin kanunlarla belirtilen alındı belgesi ile her türlü giderlerin yasal harcama belgesi ile yapılmalarını sağlar ve bu belgeleri başkan veya yerine imzaya yetkili üye ile birlikte imzalar,

2. Saymanlığa ait bütün defter ve kayıtları kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve muhasebe yönetmenliklerine uygun olarak düzenler. Gelir-gider, bütçe kesin hesap ve bilanço defterlerinin tutulmasını sağlar.

3. Kulübün dönem sonu hesapları ile yeni dönem bütçesinin hazırlanmasını ve süresi içinde yönetim kuruluna verilmesini sağlar.

4. Kulübün tüm taşınmaz mallarıyla haklarını, taşınabilir mal ve kıymetli kâğıtlarını demirbaş defterine işletir. Bunlarla ilgili evrakın korunmasını sağlar. Her yıl yapılacak idari ve mali genel kurula sunulacak raporlarda, ilave demirbaşlar hakkında bilgi verir.

5. Kulüp muhasebe işlemlerine bakan idari personeli devamlı olarak kontrol eder; bu personelin tüm muhasebe işlemlerini mevcut kanun, talimat ve tüzüklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

g) Profesyonel ve Amatör spor dalları ve Amatör Kulüplerden Sorumlusu olan Üyelerin Görev ve Yetkileri:

 1. Profesyonel ve amatör spor dallarını ilgili yönetmelik hükümlerine göre yönetmek, sicillerini tutmak.

2. Bu dalların çalışma programlarını, uygulamaları düzenlemek, izlemek ve her türlü ihtiyaçlarını yönetim kuruluna bir raporla sunmak.

3. Sportif uğraşlarda ve ihtiyaçların belirlenmesinde ve karşılanmasında bu kadroların ilgili ve yetkili idari ve teknik personelinden yararlanmak,

4. Amatör spor dallarının sportif faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna ayda bir yazılı rapor vermek, bu dalların çalışmalarından yönetim kuruluna karşı sorumlu olmak,

5. Profesyonel ve amatör spor kulüplerle olan ilişkileri yürütmek,

h) Hukuk İşleri Sorumlusunun Görev ve Yetkileri:

Kulübün hukuki işlerini adli, resmi ve özel dairelerde takip ederek sonuçlandırmak,

i) Yurtdışı İlişkiler Sorumlusu:

Kulübün Yurtdışı seyahat ve kamp organizasyonlarını ile takımlarla olan ilişkilerini yürütmek,

j) Basın Sözcüsünün Görev ve Yetkileri:

Kulübün ulusal ve yerel medya olan ilişkileri yürütür. Yönetim Kurulunun aldığı kararları basına açıklamalar,

k)Stadyum ve Taraftarlardan Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri:

Kulübün maçlarını oynayacağı stadyumların kontrolünü yapmak, müsabakanın oynanmasına engel teşkil eden eksiklikleri yönetim kuruluna rapor etmek,

Kulübün taraftarlarıyla olan ilişkilerini yürütmek, onları TFF’nin açıklayacağı talimatlar konusunda bilgilendirmek,

l) Federasyondan Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri:

Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ilişkileri yürütmek, toplantılara katılmak ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

m) Reklam ve Sponsorluktan Sorumlu Yöneticinin Görev ve Yetkileri:

Kulübün çıkarları doğrultusunda kulübe gelir sağlayacak reklam ve sponsor bulmak, Kulübün çıkaracağı lisanslı ürünlerinin tanıtımı ve pazarlamasını yapmak ve bu konularda yönetim kuruluna bilgi vermek,

MADDE 18 – YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ;

a) Genel Sekreter

b) Sayman

c) Doktor, Sağlık Personeli

d) Tesis Yöneticisi, Malzeme Görevlisi

e) Spor Direktörü

f) Genel Kaptan

g) Kaptan

h) Teknik Yönetici ve Öğretici

YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ;

a) GENEL SEKRETER; Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetler ile idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük ve sekretarya görevlerini yapar.

b) SAYMAN; Kulübün hesap, gelir ve gider işlemlerin yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

c) DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİ; Kulübün yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlere ve yarışmalara katılanların sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olup genel sekretere karşı sorumludur.

d) TESİS YÖNETİCİSİ VE MALZEME GÖREVLİSİ; Kulüp, tesis ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır bulundurulması güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

e) SPOR DİREKTÖRÜ; Spor kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün dallarda eğitim ve yarışmalarla ilgili faaliyet ve hizmetleri yürütmekle görevli olup, genel sekretere karşı sorumludur.

f) GENEL KAPTAN; Kulübün taahhüt ettiği spor dallarının her biri için spor direktörü ile genel sekreterin ortak teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Genel kaptanı oldukları spor dalında eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılım ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, spor direktörüne karşı sorumludur.

g) KAPTAN; Kaptanı olduğu spor dalı kategorilerinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılımın ve niteliğin artırılmasına yönelik hizmetleri yürütmekle görevli olup, faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludur.

h) TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİ; Kulübün taahhüt ettiği spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getirmekle, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üst düzeyde tutmak ve geliştirmek için gerekli önlemleri almakla görevli olup, ilgili genel kaptana veya yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludur.

MADDE 19 – Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev  ve Yetkileri;

a) Denetim Kurulunun Teşkili :

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

b) Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Denetim kurulu; kulübün, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağırılmasını yönetim kurulundan yazı ile ister.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 20 – KULÜBÜN Gelir Kaynakları :

Kulübün gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 2.500,00.-TL. alınacaktır. Yıllık aidat 600,00.-TL., bayanlar için 300,00.-TL.dir. Üyeler aidatlarını peşin veya 5 eşit taksitte öderler. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. 2Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile kulübe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Kulüp tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Kulübün, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.     

MADDE 21 – kulübün Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler :

a) Defter tutma esasları;

Kulüpte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın, yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Kulübün ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

b) Kayıt Usulü:

Kulübün defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

c) Tutulacak Defterler :

Kulüpte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a)Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri: Kulübe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, kulübe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e) İşletme Hesabı Defteri: Kulüp adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

2) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a) (1) bendinin a, b, c, d ve f alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

c) Defterlerin Tasdiki :

      Kulüpte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

d) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi :

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 22 – KULÜBÜN Gelir ve Gider İşlemleri :

Gelir ve gider belgeleri;

Kulüp gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK–17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Kulüp giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Kulüp tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK–14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK–15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

a) Alındı Belgeleri;

Kulüp gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

b) Yetki Belgesi;

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da) yer alan “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

c) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 23 – Beyanname Verilmesi:

Kulübün, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 24 – Bildirim Yükümlülüğü :

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Bu madde kapsamında 23.01.2013 tarihli 28537 sayılı Resmi Gazetedeki değişiklik kapsamında “Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.”

şeklinde uygulanır. Boşluk olması durumunda yürürlükteki Dernekler Kanunu hükümleri geçerlidir.

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi :

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile kulüp tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği Eklenir.

b) Taşınmazların Bildirilmesi :

Kulübün edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi :

Kulüp tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim:

Kulübün, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır. Projelerin, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır. Yapılacak protokol çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü dernek temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur.

Protokolde, proje yönetim grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur. Gerekli görülen hallerde protokol, proje ve diğer belgelerin bir örneğinin sivil toplumla ilişkiler birimine verilmesi istenebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kulüp yürütecekleri­ ortak projelerde kendi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde, proje maliyetine sağlayacakları nakdi katkılar ortak bir  hesapta bloke edilir. Kamu kurum ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakdi yüzde elli katkıda bulunulabilir. Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunulabilir. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur.

Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.

e) Değişikliklerin Bildirilmesi:

Kulübün yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında kulüp organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler de, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 25 – kulübün İç DENETİMİ:

Kulüpte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa kulübün denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

MADDE 26 – DİSİPLİN İŞLEMLERİ;

MADDE 26.1. – İşbu Disiplin İşlemleri Maddesinde gösterilen disiplin hükümlerine aykırı hareket eden üyeler hakkında disiplin soruşturması Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir disiplin komitesi aracılığıyla yapılıp, ilgilinin 7 gün içinde savunması alındıktan sonra hazırlanacak raporun Yönetim Kuruluna sunulması üzerine, Yönetim Kurulu ilgili hakkında Tüzükte öngörülen cezalardan birinin veya birkaçını uygulanmasına karar verebilir.

Ayrıca haklı nedenlerin varlığı halinde üyeler hakkında disiplin soruşturması açılabilir.

Sporcular hakkında disiplin soruşturması aynı yöntemle veya Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Federasyonların talebi doğrultusunda ilgili sezonlar için, iç tüzük ceza ve teşvik yönetmelikleri hazırlanır.

Disiplin kararları iç tüzük ve ceza hükümleri ile yürütülür.

MADDE 26.2 – DİSİPLİN SUÇLARI

Disiplin cezasını gerektiren suçlar şunlardır:

a) UYARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR;

 1. Kulüp disiplinini bozacak söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak,

2) Kulüp bina ve tesislerinde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak,

b) KINAMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR;

 1. Kulübün onuruna, saygınlığına zarar verici söz, eylem ya da davranışta bulunmak,

2. Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak,

3. Yetkisi ve görevi olmadığı halde kulüp adına söz söylemek, iş veya yayın yapmak,

4. Kulüp içinde sosyal tesis ve lokallerinde Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını engellemek ya da ahlaka aykırı davranışta bulunmak,

5. Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak,

c) KESİN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR;

 1. Kulüp faaliyeti ile ilgili olarak Kulüp Başkanına, Organlar ve Kurul Üyelerine ağır hakaret ya da eylemli saldırıda bulunmak.

2. Zorlayıcı ve engelleyici işlem ya da eylemlerle kulübün amacının gerçekleşmesini veya müsabakasını engellemek, engellemeye çalışmak, bu türden davranışları teşvik etmek,

3. Genel Kurulda hazirun ve seçim listelerini tahrif etmek, yok ya da kullanılamaz hale getirmek, maddi ya da manevi baskı kurarak üyelerin haklarını kullanmadaki özgürlüğünü ya da oy kullanmasını engellemek, engellemeye çalışmak.

4. Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini engelleyici söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak,

5. Gerçeğe aykırı belgelerle üyeliğe başvurmuş ve bu belgelerle üyeliği kabul edilmiş olmak.

6. Başkasına ait üye kimlik kartını tahrif ya da taklit ederek kullanmak, hakkı bulunmamasına ya da engel durumu olmasına karşın genel kurul toplantısına katılmak, oy kullanmak.

7. Yetkili olmadığı halde ya da yetki sınırını aşarak kulüp adına hukuksal işlemlerde bulunup kulübü borç ve yükümlülük altına sokmak,

8. Kulübün malvarlığına kasten zarar vermek,

9. Hizmet akdi ile kulüpten ücret almakta olduğu sırada, adayların leh ya da aleyhine seçimleri etkilemeye yönelik söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak,

10. Kulübün mal varlığına ağır kusurla zarar vermek.

MADDE 26.3. – CEZAYA İTİRAZ;

Yönetim Kurulu Kararı ile cezalandırılan üye veya sporcu uyarma ve kınama cezaları dışındaki cezalara ve para cezalarına ilk olağan Genel Kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel Kurul’un bu itirazı gündeme alması veya incelemeye değer bulması halinde yapılacak görüşmelerden sonra verilecek karar kesindir.

Genel Kurul, geçici veya sürekli çıkarma cezası verilen bu cezaya itiraz eden üyeyi dinleme kararı alabilir.

MADDE 27 – kulübün Borçlanma Usulleri;

Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 28 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği :

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üyelerinin tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 29 – kulübün Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye  Şekli:

Genel kurul, her zaman kulübün feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri :

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Adana Demirspor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında kulübün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse İl Mülki Amirliği’ne devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile kulüp merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Kulübün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 30 – Hüküm Eksikliği:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 31 – kulübün KURUCULARI:

ADI SOYADI BABASID.YERİYILIMESLEĞİTAB.ADRESİ
MUHARREM GÜLERGİN HASANNİĞDE1340SERBESTT.C.VALİ YOLU KONAK APT.
SABİT OKTANALİTARSUS1337EMEKLİT.C.ATATÜRK CD. PARK APT.
BEDRİ ŞENSERTİSMAİLADANA1335EMEKLİT.C.ZİYAPAŞA M. 682/79
MEHMET İKİGÜLMUSTAFAADANA1920SERBESTT.C.BARAJ YOL. ALPER APT.
AHMET AYDINMAHMUTADANA1920EMEKLİT.C.ZİYAPAŞA BL. ÖN APT.
ABDULLAH ÖNGENHASANADANA1337MÜTEAAHİTT.C.KANAL 1.DURAK NO: 36
MAHMUT KARABUCAK  ALİADANA1336ÇİFTÇİT.C.ATATÜRK CAD. PARK AP.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İMZALARI;

S.NOADI SOYADIİMZA
1.MURAT SANCAK (BAŞKAN) 
2.SÜLEYMAN BİLİCİ 
3.REMZİ KAR 
4.METİN KORKMAZ 
5.ABDULLAH SANCAK 
6.FATİH TOSMUR 
7.SAVAŞ ÇOKDUYGULU 
8.TEKİN TAYLANCI 
9.TARIK ÖZÜNAL 
10.FATOŞ ESRA ÖZÜLKÜ DEMİR 
11.MANOLYA GENÇOĞLU 
12.İSMAİL TANRIVERDİ 
13.EKREM İNALTEKİN 
14.LEVENT ÖZVEREN 
15.AYDIN ÇAKAY 
16.ADEM TEL 
17.TELAT ŞAHİN 
18.CASİM KORKMAZ 
19.TARKAN KULAK 
20.CİHAN ŞANLI 
21.CAN ÇALIK